Bericht van het ouderenwerk

View Calendar
22/02/2023 14:00 - 18:00

Bericht van het ouderenwerk

De Plaatselijke Commissie te Oude Tonge v.d. Stichting ZIJN organiseert op woensdag 22 februari een gezellige middag met
optreden van “De Geitenbreiers” met aan het eind v.d. middag een heerlijk stamppotten buffet. De kosten van deze middag bedragen € 15,--. U kunt zich opgeven door een envelop met naam, telefoonnummer en €15,-- te deponeren in de brievenbus bij Nel
Vervloed, Beatrixstraat 3 vóór 18 februari
De middag wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27