Oude-Tonge in het kort

Oude-Tonge in het kort:

Oude-Tonge is een dorp met zo’n 5500 inwoners. Het ligt aan het eind van een lang, bijzonder mooi havenkanaal naar de Krammer. Er is een jachthaven met goede faciliteiten. Er is een ruim winkelaanbod en diverse horecavoorzieningen.  Momenteel wordt er, na jaren van stilstand, flink gebouwd in het dorp. Aan de haven zijn appartementen verrezen. In de Molenpolder is een complete wijk gebouwd en ook aan de Mariniersweg wordt binnenkort gestart met de bouw van appartementen en woningen.

Er zijn 4 scholen waarvan 3 basisonderwijs, de Nobelaer (Katholiek)- de Bron (Christelijk) en het Startblok (Openbaar) en voortgezet onderwijs Albeda College (MBO)

Het is een kerkdorp met een kerkring en 4 kerken t.w. Nederlands Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeente- Rooms Katholieke Kerk en Evangelie Gemeente. Ook is er een woonvoorziening voor ouderen en gehandicapten, Ebbe en Vloed, waar mensen zowel verpleegd als ook zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast is er een woonvoorziening voor begeleid wonen.

Het dorp heeft twee campings en drie recreatieparken. In de Mercuriuslaan vindt je een Sportkooi die voor jong en oud te gebruiken is. Aan de Suisendijk zijn er mooie sportcomplexen voor buitensporten.  Er is een sporthal, met bijbehorende vergader- en feestzalen en een bloeiend verenigingsleven met een actieve Oranjevereniging.

De Stichting Dorpsraad Oude-Tonge is te vinden op de gelijknamige Facebookpagina en de website; www.dorpsraadoudetonge.nl