Verenigingen

Verenigingen

De dorpsraad vindt de verenigingen en stichtingen van essentieel belang voor de leefbaarheid van het dorp. Oude-Tonge heeft een rijk verenigingsaanbod, al staat dat momenteel wel onder druk door het wegvallen van de subsidie en terugloop van leden. De Oranjevereniging vormt daarbij een bijzondere vereniging, zij organiseert naast de Koningsdag nog tal van activiteiten zoals : Lampionnenoptocht, Avondvierdaagse, Dodenherdenking en 5 mei viering. Koningsbingo voor ouderen en een speciale bingo voor Gemiva en de watersnoodherdenking. De Dorpsraad vindt het verder belangrijk dat de Stichting Vogel Volière moet blijven bestaan en wil dit faciliteren, mede vanwege het educatieve karakter. Hetzelfde geldt voor de Sinterklaasintocht en het jeugd- en ouderenwerk. Maar eigenlijk geldt dit voor alle lokale verenigingen.

Om de verenigingen te steunen is er vorig jaar een verenigingsdag georganiseerd, waarop zij zich konden presenteren en nieuwe leden konden trekken. Daarnaast is de dorpsraad al geruime tijd bezig om zonnepanelen in het dorp te realiseren, waarvan de opbrengst naar de lokale verengingen zal gaan om ze zo ook financieel te steunen.

Daarnaast wil de Dorpsraad verenigingen en organisaties faciliteren om activiteiten, die voor alle inwoners zijn, te kunnen blijven ontplooien. Heel graag zelfs, maar hiervoor gelden wel wat voorwaardes:
Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage dienen alle verenigingen en organisaties het formulier in te vullen, welke u ook hier kunt downloaden.