Gerealiseerde projecten

Pumptrack Oude-Tonge 

 

Panelen begraafplaats Waternoodsramp

Eer betoon aan de overlevenden, informatief aan bezoekers en jeugd.

 

Locatie achter Camping de Krammer

Fitness toestellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitensporten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solarbank

   

Via deze link komt u op de website van de VNG alwaar u gerealiseerde werken kunt zien.

 

Wat hebben we de afgelopen vijf jaar gedaan?

De dorpsraad zet zich in voor een leefbaar en veilig dorp. Hiertoe hebben wij een aantal zaken bij de gemeente  en andere partijen aangekaart, die voor verbetering vatbaar zijn.  Wij erkennen, dat de resultaten wisselend zijn, maar we blijven ons inzetten om de ideeën en wensen, die leven in het dorp te realiseren. Wat hebben we zoal gedaan?

  • Inzet voor het behoud van de Grutterswei als centrale plaats voor activiteiten en evenementen.
  • Inzet voor behoud van groen in het rond het dorp.
  • Meepraten en adviseren over de leefomgeving, verkeersveiligheid, verpaupering en groen
  • Onderzoek naar woonwensen in het dorp. (Overleg met woningbouwverenigingen.)
  • Meedenken en participeren bij culturele zaken ( denk aan beeld op de kaai)
  • Meedenken en participeren bij zaken omtrent welzijn.
  • Inzet voor het realiseren van betaalbare huurappartementen in het voormalig gemeentehuis.
  • Plaatsen van bankjes door het dorp en een babyschommel in de Wilhelminastraat.
  • Financiële ondersteuning AED’s in het dorp

Verder hebben wij aan de bel getrokken en vragen gesteld over zaken als het kappen van de bomen aan de Zuiderlandse Zeedijk. Het plaatsen van staalslakken nabij het dorp en de plannen voor het bouwen van een waterstoffabriek. Kortweg, zaken, waarvan wij vermoeden, dat deze het woongenot en veiligheid van de inwoners van ons dorp kunnen aantasten. Ook in de toekomst blijven wij hier bovenop zitten.

 

Windmolens

De windmolens rond het dorp zijn al jaren een punt van discussie tussen voor- en tegenstanders. De dorpsraad, als afvaardiging van alle inwoners, kan en wil daarom geen standpunt innemen. Wel probeert de dorpsraad gebruik te maken van de windfondsen en de gelden, die de gemeente beschikbaar heeft gesteld als ‘compensatie windoverlast’.
Vanuit dit laatste hebben wij inmiddels een mooie sportkooi aan de Capelleweg kunnen laten bouwen. Ook zijn ons nog oplaadpunten voor elektrische fietsen toegezegd, alsmede de eerder genoemde zonnepanelen ten bate van de verenigingen. Vanuit het windfonds komt er een solarbank bij de sportkooi.

Nieuw kunstgras speelveld nabij cbs De Bron

Babyschommel nabij speeltuin Wilhelminstraat

Informatiebord schotsluis en polderkamer nabij de haven, ism. Ergoedlijn G-O

Kaaiwerker en vlaggenmast ism. Erfgoed Goeree Overflakkee

 

FOTO VOLGT

Kaaiwerker uitverlicht

Bankjes en afval nabij nieuwe sluis

Boothelling, nog niet in gebruik ism.Erfgoedlijn G-O

Aandacht staalslakken dmv. Inspreken tijdens gemeenteraadsvergadering

Multisportkooi aan de Capelleweg

Solarbank ism. Windfonds Krammer

 

FOTO VOLGT

 

Vereniging dag in de GruttersweiKunstwerk van Moniek van Munster “Stilte na de storm” Verplaatst van oud Gemeentehuis naar Ebbe en Vloed

Met dank aan Lenie Musters voor haar inbreng van diverse foto’s