Visie en Leefomgeving

Visie

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft gekozen voor een ander subsidiebeleid waarbij de waarderingssubsidies aan de verenigingen in 2018 helemaal werden afgeschaft. In plaats daarvan stelt de gemeente geld voor de kern Oude-Tonge beschikbaar om initiatieven en ideeën te ondersteunen. Maar dan moet er wel helderheid zijn over wat er in de kern leeft. Door het maken van een Dorpsplan/Kernvisie ontstaat daar meer zicht op. Om het niveau van de leefbaarheid in het dorp te behouden, dan wel te verbeteren, moet er eerst een beeld zijn van wat we willen behouden en wat we willen verbeteren. Dit moet vastgelegd worden in het Dorpsplan. Het dorpsplan is een 5-jarenplan waarin de gewenste ontwikkeling van leefbaarheid en vitaliteit wordt aangegeven.
Het geeft antwoord op de vraag: Welke kant willen we de komende jaren op met ons dorp? In het jaarlijks te maken leefbaarheidsplan wordt aangegeven welke stappen we daartoe ondernemen.

 

Leefomgeving

Het is van belang dat er een veilige woon-en leefomgeving is voor de inwoners van het dorp, met voldoende mogelijkheden om te sporten, cultuur te beleven en met goed bereikbare voorzieningen voor jong en oud. Ten aanzien van de leefomgeving is uit onderzoek gebleken dat de dorpsbewoners hier in grote lijnen redelijk tevreden mee zijn. De Dorpsraad zet zich in om dit zo te behouden en nog te verbeteren. Zo is het behoud van de Grutterswei, als verenigingsgebouw en als sportvoorziening een van onze speerpunten.

Ten opzichte van de overige voorzieningen wat betreft kinderopvang, scholen en winkelgelegenheid kunnen we tevreden zijn. Maar nog wat meer horecagelegenheden met daarbij behorende terrassen zouden welkom zijn, zodat het aantrekkelijker wordt voor toeristen(fietsers) en passanten in de jachthaven om een bezoek aan Oude-Tonge te brengen. Ook meer wandel – en fietsroutes, met name in het natuurgebied langs de vaargeul naar de sluis, met hier en daar een bankje zouden de aantrekkelijkheid van het dorp vergroten.