Home

 

Welkom op onze website

De Stichting Dorpsraad Oude-Tonge is een vrijwilligersorganisatie die samenwerkt met de gemeente Goeree Overflakkee. De huidige Dorpsraad bestaat sinds 2015 en streeft ernaar om de leefbaarheid en veiligheid voor alle dorpsbewoners te houden en indien nodig te verbeteren.

Het bestuur van de Dorpsraad zet zich in om de algemene belangen van alle inwoners van ons dorp te behartigen, zonder politieke of kerkelijke voorkeur. Wij zijn een gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de inwoners. Dit willen wij bereiken door:

  • Een brug vormen tussen bewoners en Gemeente Goeree-Overflakkee
  • Het signaleren van ideeën, wensen en problemen van de bevolking
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Gemeente Goeree-Overflakkee
  • Beoordelen van de beleidsplannen van de Gemeente
  • Het verkrijgen van de benodigde financiële middelen voor projecten in of rondom het dorp
  • Het organiseren en/of doen organiseren voor het verkrijgen van gelden
  • De Stichting dorpsraad is in principe voor de leefgemeenschap een faciliterende organisatie.

Door het organiseren van een jaarlijkse inwonersavond en informatie te delen via Social Media proberen wij de inwoners zo goed mogelijk te informeren én te signaleren welke zaken er spelen binnen onze verenigingen en dorp. Het bestuur van de Dorpsraad doet dit alles met veel plezier en passie. Samen staan we sterk en vormen we een eenheid om het verschil te kunnen maken.

Hiertoe komen wij maandelijks bij elkaar en wonen daarnaast met grote regelmaat bijeenkomsten bij, die voor ons dorp van belang kunnen zijn.

 

Laatste nieuws berichten

17 december 2023, Kerstvolkszang

 

Voorzitter: Marleen Kraaijo

Secretaris: Patrick van Kouteren

Penningmeester: Dorina van Putten

Leden: Mirjam Terhoeve (PR), Adrie Kom, Yvonne Verbiest en Marc van Zijl.

Algemeen e-mail adres:    info@dorpsraadoudetonge.nl

fiscaal nummer 8545.21.562