Laatste nieuws

16 juni 2022, Samen Leven, Samen Werken

9 juni 2022, Wie heeft ze al gespot

9 juni 2022,Het bestemmingsplan voor het oude gemeentehuis is vastgesteld.

17 mei 2022,  Bijpraten

23 maart 2022,  Paasmiddag 55-plussers

21 februari 2022, The Victory Run op 2-7-2022

8 februari 2022, Afscheid van voorzitter Ben Musters

18 januari 2022, voorlopig programma 1 februari herdenking watersnoodramp

12 januari 2022,  Voorzitter gezocht

16 december 2021, Op oudejaarsdag kunnen jongeren

10 december 2021.  kom schaatsen op het plein!

7 december2021,  Hij staat weer!!

31 oktober 2021,  Uitnodiging onthulling panelen rampbegraafplaats

28 september 2021,  Dorpsraad niet aanwezig inwonersavond!

28 juli 2021,  Dorpsraden gaan samenwerken

21 juli 2021,   Bomenkap Stationsweg

15 juni 2021,  Sportteam GO en st. Zijn

12 juni 2021,  Oude-Tonge reactie op voorgaande bericht

12 juni 2021,  Oude-Tonge

25 mei 2021,  Oude-Tonge Inwoners en Dorpsraad Oude-Tonge zwaar teleurgesteld

15 mei 2021,  Oude-Tonge Open brief ontwikkeling bedrijventerrein Oude-Tonge

Correctie:

DIT OOK NOG!!!

IGO:

Herdenking watersnood ramp

Gezamenlijke reactie

 


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

Wie heeft ze al gespot? De hanging baskets in ons dorp. Je vindt ze op de Kaai, Voorstraat, Ring en Kolfweg. Mooi initiatief van Jenny Snijder en financieel mogelijk gemaakt door de dorpsraad. En heel veel dank aan de mensen, die hebben toegezegd ze te verzorgen. Samen maken we ons dorp een beetje mooier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

 

 

 

Het bestemmingsplan voor het oude gemeentehuis is vastgesteld.

Op de foto: oranje zij appartementen in de sociale huur. Geel zijn appartementen met zorg op afroep of ter plaatse.

Sinds 2019 werkt de provincie met een woningbehoefteraming en een trendraming (WBR). Om te
bepalen wat de gewenste woningtoename is dient de hoogste van beide ramingen aangehouden te
worden. Voor Goeree-Overflakkee betekent dit 2.310 extra woningen tot 2030. Circa 15% hiervan wordt
toegekend aan de omgeving Oude-Tonge. Dit betekent dat in de omgeving Oude-Tonge een
woningbehoefte is van circa 347 woningen tot 2031.
De ontwikkeling van 27 huurappartementen en 34 zorgappartementen past daarmee binnen de
woonbehoefte van omgeving Oude-Tonge. Uit de tabel is te herleiden dat in Oude-Tonge veel oudere
huishoudens aanwezig zijn. Sociaal wonen en woonzorgcombinaties spelen een belangrijke rol.
Uit de Woonvisie blijkt tevens dat de gemeente veel aandacht schenkt aan bereikbare
ontmoetingsmogelijkheden voor zorgdragende bewoners. Voor zorgvragende bewoners zijn
verschillende voorzieningen van groot belang voor hun zelfredzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn
ontmoetingsmogelijkheden, zorg, ondersteuning en dagelijkse boodschappen. Als gevolg van de
vergrijzing neemt het risico van vereenzaming toe, ook op Goeree-Overflakkee waar de sociale banden
hecht zijn. Welzijn is hierin een belangrijke opgave.
Met de sloop / nieuwbouw van het voormalige gemeentehuis tot huurappartementen en
zorgappartementen wordt ingespeeld op de behoeften van de oudere en zorgdragende huishoudens
binnen de gemeente. Daarbij wordt een combinatie gemaakt van Eerstelijns Verblijf, kleinschalige
zorgappartementen en seniorenappartementen. Hierdoor ontstaat een mix aan woningtypen voor deze
sector, zodat een passend aanbod aanwezig is dat inspeelt op de (al dan niet veranderende) vraag van
ouderen. Er worden gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd en er is (naar behoefte) zorg

 

 

 

 

 


.

 

Bijpraten.

Gisteravond heeft de dorpsraad een ontmoeting gehad met raadsleden van alle partijen in onze gemeente.
We hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de toekomst van Oude-Tonge. De raadsleden hebben verteld hoe zij te werk gaan en wat ze daarin kunnen betekenen.
Duidelijk werd, dat de Provincie een behoorlijke vinger in de pap heeft als het gaat om ruimtelijke ontwikkeling.
De dorpsraad heeft een aantal punten benoemd waar zorgen over zijn. De verkeersveiligheid en toename vrachtverkeer door de ontwikkelingen op het bedrijventerrein.
Wat kan men daar aan doen en ..wie gaat dat betalen? Maar ook de hoogbouw kwam aan bod, wat volgens ons op sommige locaties niet past in het dorpsbeeld.
Denk aan de plannen die er zijn voor een torenhoge galerijflat aan het havenkanaal. Op 3 juni moeten de raadsleden beslissen of de bouw hiervan door kan gaan.
Wij hebben een pleidooi gehouden om vast te houden aan de oorspronkelijke plannen.
Sommige raadsleden hebben aangegeven om de plannen nog eens goed te bestuderen, anderen waren het met ons eens. We wachten het af.
Wij kijken sowieso terug op een geslaagde en informatieve avond.

 


.

 

 

 

De Plaatselijke Commissie van de Stichting ZIJN te Oude Tonge organiseert op woensdag 13 april een gezellige Paasmiddag met medewerking van “Die Mooie Molen”.
Ze treden voor u op met Hollandse liedjes.
Tevens krijgt u een kopje koffie/thee met wat lekkers en nog een drankje .
De middag wordt besloten met een luxe broodmaaltijd. De prijs is € 12,–.
U kunt zich opgeven bij NelVervloed, Beatrixstraat 3 U doet een envelop met naam, adres en € 12,– in de brievenbus .
OPGAVE T/M 9 APRIL  De middag begint om 14.00 u in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 .

 

 

 

 


.

 

 


.

.

.

 

 

Vanavond hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Ben Musters. Ben was bijna 8 jaar geleden de initiatiefnemer voor de herstart van dorpsraad Oude-Tonge. Sindsdien heeft hij zich met tomeloze energie ingezet voor de leefbaarheid van ons dorp. Ben ontzettend bedankt voor al je inspanningen.
Zijn functie wordt overgenomen door ons bestuurslid Marleen Kraaijo. Die vacature is dus nu vervuld. We zijn daarom nog wel op zoek naar een nieuw bestuurslid om ons bestuur weer volledig te maken. Heeft u interesse stuur dan een pb of mail naar info@dorpsraadoudetonge.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

.

.

18 januari 2022

Voorlopig programma 1 februari herdenking watersnoodramp.

8.45 – 9.15 uur Het startblok
Korte uitleg over de Ramp bij de panelen.
Witte rozen leggen en rondgang langs de graven

9.15 – 9.45 uur: Officële gedeelte
9.15 – 9.25 uur: ontvangst + uitleg programma 9.20 – 9.30 uur: kransleggingen Gemeente, Waterschap, dorpsraad, ASVO, OVOT, SHW
,
9.30 uur: 1 minuut stilte + signaal Taptoe
9.35 uur: Gedicht de Nobelaer
9.35 – 9.45 uur: Rondgang graven
Koffie op begraafplaats

9.45 – 10.15 uur: De Nobelaer
Korte uitleg over de Ramp bij de panelen
Witte rozen leggen en rondgang langs de graven

10.15 – 10.45 uur: De Bron
Korte uitleg over de Ramp bij de panelen
Witte rozen leggen en rondgang langs de graven

10.45 – 12.00 uur: Publiek ( indien mogelijk muzikale omlijsting door Vooruit)
Bloemen leggen (persoonlijk)
Rondgang graven
Koffie op begraafplaats

 

 

 

 

 

 

 

 


.

.

.

12 januari 2022

VOORZITTER GEZOCHT!

Helaas heeft onze voorzitter Ben Musters, om gezondheidsredenen, besloten zijn functie in ons bestuur neer te leggen.
De dorpsraad is dus op zoek naar een nieuwe, net zo enthousiaste en bevlogen voorzitter. Iemand met hart voor Oude-Tonge.

Bent u of kent u degene die wij zoeken?
Neem dan voor meer informatie contact op via  info@dorpsraadoudetonge.nl

 

 

 


.

.

.

16 december 2021

Op oudejaarsdag kunnen jongeren vanaf 10 jaar gratis meedoen aan gave activiteiten in Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Middelharnis en Ouddorp. Aanmelden is niet nodig. Neem je vrienden en vriendinnen mee, daag elkaar uit met o.a. Real life Fortnite en Fifa skill games of stap in een andere wereld met een VR bril. Be there!

De activiteiten worden georganiseerd door Gemeente Goeree-Overflakkee, Zijn Jongerenwerk, House of Esports, Buutenplaets, en Youth for Christ Goeree-Overflakkee.

Dorpsraad Ouddorp, RGO Middelharnis, Middelharnis, Diekhuusplein, CSG Prins Maurits, Oude-Tonge, Dorpsraad Oude -Tonge, Dorpsraad Ooltgensplaat, GO Sports 2020, Simon Jongerenwerk, Dinant Jongerenwerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

.

.

10 december 2021.
Een geweldig initiatief van hotel/restaurant De Lely in samenwerking met de oranjevereniging en de dorpsraad.

𝗞𝗼𝗺 𝘀𝗰𝗵𝗮𝗮𝘁𝘀𝗲𝗻 𝗼𝗽 𝗵𝗲𝘁 𝗽𝗹𝗲𝗶𝗻!

YES! Vanaf 17 tot en met 19 december december wordt er een prachtige ijsbaan geïnstalleerd op de Kaai.🥰 Zwieren en zwaaien op glad ijs: het kan gewoon in Oude-Tonge!

𝗣𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲 𝗼𝗽 𝗲𝗲𝗻 𝗿𝗶𝗷𝘁𝗷𝗲:
⛸️ De ijsbaan wordt van 17 tot en met 19 december geïnstalleerd op het plein bij de Kaai.
⛸️ De ijsbaan opent om 13.00 uur sluit om 17.00 uur.
⛸️ Om gebruik te maken van de ijsbaan is een coronatoegangsbewijs verplicht, net als het houden van 1,5 meter afstand.
⛸️ Kinderen die begeleiding nodig hebben mogen de baan met hun ouders betreden. Verder is de ijsbaan alleen bedoeld voor kinderen.
⛸️ De toegang is gratis.

 

 


.                                                                                            

 

7 december 2021,  Hij staat weer.

En we zien steeds meer sfeervolle lichtjes verschijnen in het dorp in deze donkere dagen.
Hopelijk volgen veel mensen dit voorbeeld.
Net als vorig jaar stellen wij weer twee cadeaubonnen beschikbaar voor het mooist versierde huis of tuin.
Maar meedoen is in dit geval natuurlijk veel belangrijker dan winnen.
Samen voor een sfeervol dorp.

 

 

 

 


.

 

31 oktober 2021,  Uitnodiging onthulling panelen rampbegraafplaats

Maandag 8 november 2021 om 15.00 uur
De dorpsraad heeft in samenwerking met Wim Harteveld, medeorganisator en spreker bij de
rampherdenkingen, een zestal panelen ontwikkeld met daarop foto’s en een korte uitleg over de watersnoodramp in Oude-Tonge. Ook het bord van de gemeente is vernieuwd.
De panelen zijn geplaatst langs het pad naar de begraafplaats. Op deze manier wordt de impact van de watersnoodramp op Oude-Tonge permanent in woord en beeld weergegeven. Een tragische gebeurtenis, die onlosmakelijk met de geschiedenis van ons dorp verbonden is.
Op maandag 8 november om 15.00 uur worden de panelen officieel onthuld door de voorzitter van de dorpsraad, Ben Musters. Ook kernwethouder Peter Feller zal hierbij aanwezig zijn.

Nabestaanden, overlevenden, dorpsgenoten en andere belangstellenden zijn eveneens welkom om dit bij te wonen.

 


.
.
.
28 september 2021,  Dorpsraad niet aanwezig inwonersavond!

De gemeente en Oude Tonge: niet luisteren maar brengen.

Op 28 september aanstaande organiseert de gemeente een inwonersavond, om te horen wat er onder de bevolking leeft.

Als de gemeente(-raad) nog niet weet, wat er onder bevolking leeft, dan hebben ze de afgelopen jaren de signalen van de bevolking bepaald niet opgepakt.

De bevolking is na de storm van de windmolens,  waarvan de pap al jaren eerder was gestort, vervolgens geconfronteerd met ontwikkelingen op Bedrijven Park Oostflakkee.
Zoals de naam aangeeft, was het de bedoeling kleinschalige, milieuvriendelijke bedrijven toe te laten.
Vervolgens gooit de gemeente alle remmen los, wat pas in 2021 duidelijk werd.

Dat losgooien vond plaats in 2013, met instemming van de gemeenteraad.

Dus is er een biovergassing installatie, gekomen, zijn er staalslakken gestort, de bouw van een bioboard fabriek mogelijk gemaakt en tot slot een mega distributie centrum.
Door de gemeente wordt geschermd met werkgelegenheid.

Wat niet wordt aangegeven, is dat 80% daarvan ingevuld moet worden door arbeidsmigranten, waar gaan we die huisvesten?

Dorpsraad Oude Tonge heeft geen behoefte wederom alles wat leeft, te herhalen.
Wij vragen de gemeente het dorp eens te leveren, rekening te houden met de gevolgen van alle plannen.
Zorg voor het volgende:
Een af- en oprit die de N59 direct op de BPO aansluiten, dit voorkomt problemen met fietsers en landbouwverkeer dat nu langs het BPO komt,
De gemeente is bezig met planontwikkeling voor de kern van Oude Tonge, maar daarvoor is geld nodig; als er miljoenen gegaan zijn naar andere dorpen, dan verwachten we ook concrete toezeggingen voor Oude Tonge.

Woningbouw: er sleept al 4 jaar besluitvorming over woning bouw op het campingterrein, waar wachten we op? Wel kan er plotseling een plan voor de ontwikkeling van de oude gasfabriek behandeld worden.

Kortom, gemeente kom over de brug, anders heeft de inwonersavond geen zin.
Onrust is niet goed te praten met verhalen, concrete toezeggingen zijn nodig.
Dorpsraad Oude Tonge

.

.

.

28 juli 2021,  Dorpsraden gaan samenwerken

OUDE-TONGE- Niet alleen in Oude-Tonge zijn er zorgen over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein, ook in omliggende dorpen is men ongerust over de geuroverlast en de verkeersveiligheid, die deze ontwikkelingen met zich mee kunnen brengen en waardoor de leefomgeving en het woongenot negatief beïnvloed kunnen worden.

De dorpsraden van Oude-Tonge, Den Bommel-Zuidzijde, Ooltgensplaat, Achthuizen, Sommelsdijk en belangenvereniging Langstraat hebben gezamenlijk vastgesteld dat communicatie niet heeft plaatsgevonden en dat de dorpsraden niet zijn betrokken bij de plannen, noch zijn gewezen op de mogelijke effecten hiervan. Daarnaast constateren de dorpsraden dat de gemeente, in toenemende mate, eerst besluit en daarna geconfronteerd wordt met weerstand vanuit de samenleving. (bedrijventerrein, markt, Ringweg)

Onlangs is er een bijeenkomst geweest, waarin een aantal dorpsraden elkaar hebben bijgepraat over dorpsoverschrijdende problematiek. Na overleg heeft een drietal dorpsraden besloten om gezamenlijk een WOB- aanvraag in te dienen. Op die manier wil men duidelijkheid krijgen wanneer en waarom de gemeente heeft besloten om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan met alle gevolgen vandien. Na de zomervakantie zullen de dorpsraden opnieuw bij elkaar komen.

https://www.eilandennieuws.nl/nieuws/algemeen/11300/dorpsraden-gaan-samenwerken

 


.

.

.

21 juli 2021,   Bomenkap Stationsweg.

De Dorpsraad heeft vragen gesteld over het kappen van de bomen aan de Stationsweg.
Hieronder het antwoord van de gemeente.

De aanvraag betreft het kappen van 21 bomen. Vanwege de herinrichting van het gebied, omdat de bomen veel overlast veroorzaken door rioolverstoppingen en omdat sommige van de bomen gevaarlijk zijn, is de vergunning aangevraagd. De vergunning gaat binnenkort verleend worden met daarbij wel een herplantplicht van 21 bomen. Deze 21 bomen zullen terug geplant worden op verschillende plaatsen in district Oost.

Als de vergunning verleend is, bestaat eventueel de mogelijkheid om daar bezwaar tegen in te dienen.

 


.

.

.


.

.

.

12 juni 2021,  Oude-Tonge

Reactie Dorpsraad op voorgaande bericht

De dorpsraad is niet blij met deze ontwikkeling. We hebben geen probleem met de uitstraling van het gebouw, maar wel met de aard van het bedrijf. Dat betekent dus nog meer vrachtverkeer rondom ons dorp. Als er niets wordt gedaan aan de infrastructuur vrezen wij voor enorme overlast en vooral onveiligheid. Heel veel wandelaars en fietsers ( schooljeugd) passeren dagelijks het bedrijventerrein. Hoe gaat men de veiligheid garanderen? Verder zijn wij ervan overtuigd, dat de aansluiting richting de N59 via de N215 (ter hoogte van Greenpoint), de stroom vrachtwagens niet aankan en dat daar dus enorme opstoppingen zullen ontstaan. Wij zijn bang dat chauffeurs, dan alsnog de route door het dorp, dus via de Stationsweg en de N498 zullen kiezen om tijd te besparen. Dit heeft enorme gevolgen voor ons als bewoners, maar ook voor de dorpen verderop op de route. Voor het gewone autoverkeer wordt het eveneens lastig om richting Middelharnis te gaan en velen zullen dan kiezen voor de route via de binnenwegen, met alle gevolgen vandien. Er wordt gesteld dat de overige wegen wellicht ontlast zullen worden, maar Oude-Tonge krijgt dus voor de zoveelste keer weer alles op het bordje. In eerdere berichten werd ons verteld, dat er een verkeersonderzoek is verricht. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein had vooraf al rekening moeten houden met de infrastructuur en het belang van de omwonenden. Hier is naar ons inzicht, volledig aan voorbij gegaan.

 


.

.

.

12 juni 2021,  Oude-Tonge

OUDE-TONGE – GOlogix BV ontwikkelt een logistiek distributiecentrum op het bedrijventerrein in Oude-Tonge. Het complex beslaat 8 hectare grond en wordt gebouwd volgens de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het centrum zal beschikbaar worden voor verhuur aan logistieke dienstverleners, producenten en retailers. Momenteel zijn de plannen nog in de initiatieffase en de benodigde procedures moeten allemaal nog worden doorlopen. Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal van 2022 begonnen wordt met de bouw.

Initiatiefnemers zijn Peter Gestel en Cees van Heukelen, die elkaar kennen uit de bouwwereld en hebben samengewerkt bij het plan Molenpolder. Gestel vanuit Volker Wessels en van Heukelen namens Estate Invest. Volgens hun onderzoek is  gebleken, dat veel partijen, met name in de logistiek en de agrifoodmarkt, belangstelling hebben om de op- en overslag  vanuit één centrale plek te realiseren. Een aantal heeft zelf geen of weinig mogelijkheden om uit te breiden of de opslag van hun producten is nu nog over diverse locaties verspreid.

Gunstige ligging

Volgens de heren viel de keuze op BedrijvenPark Oostflakkee (BPO) omdat daar nog voldoende bouwgrond  beschikbaar was en de ligging  geografisch heel gunstig is tov afzetgebieden en goed bereikbaar voor producenten en beschikbaarheid van personeel. In november 2020 is de grond aangekocht. Het perceel bevindt zich schuin achter Maître Andre en ligt op een goede zichtlocatie vanaf de N59. Vanuit het dorp Oude-Tonge zal er niet zo veel van te zien zijn.”

Inmiddels zijn er al diverse schetsen gemaakt, waarbij de nadruk is gelegd op de landschappelijke inpasbaarheid. “Het is groot, maar we hebben de architect opdracht gegeven om het pand zoveel mogelijk in te passen in de omgeving zo laat men weten. De hier getoonde schets is nog niet helemaal definitief, maar geeft vast een beeld van het plan. Men schat in, dat het distributiecentrum werk biedt aan zo’n 400 tot 500 mensen. Aan bestaand personeel, wat meekomt met de gebruikers maar omdat die nu kunnen uitbreiden, zullen er zeker ook veel nieuwe banen ontstaan.”

De heren realiseren zich, dat de toename van het verkeer nogal gevoelig ligt in Oude-Tonge. Maar het is nu eenmaal inherent aan een bedrijventerrein in ontwikkeling, zeggen ze. Dat brengt sowieso extra verkeer met zich mee. Wij nemen veel ruimte in, maar als op hetzelfde perceel meerdere bedrijven zouden komen, wat gewoon mogelijk is, dan zou het verkeer ook toenemen. Daarentegen wordt de verkeersdrukte elders op het eiland juist minder, zo is de verwachting, doordat de producenten straks meer gecentreerd zitten op één locatie. In principe gaan de vrachtwagens rechtstreeks via de rotonde naar de N59 en zal het dorp weinig hinder ondervinden. Of er wellicht toch aanpassingen moeten worden gedaan betreffende de infrastructuur is aan de gemeente en de provincie.  Momenteel  is men in gesprek  met de afdeling ruimtelijke kwaliteit. Daarna moet het bestemmingsplan nog gewijzigd worden. Dit heeft vooral te maken met de parkeernormen en niet met de milieucategorie. Het distributiecentrum valt binnen de bestemde milieucategorie 3.2. Dan volgen nog de procedures betreffende de omgevings- en de bouwvergunning. Men vind het in ieder geval belangrijk om zo transparant mogelijk te communiceren en zoveel mogelijk de gebruikelijke procedures aan te houden. Zo kan iedereen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.”

De gemeente beaamt dat er gesprekken gaande zijn en dat er randvoorwaarden gesteld zijn aan de bouw. De gemeente wacht verder het advies van de commissie ruimtelijke ordening af, voordat zij verdere uitspraken zal doen. Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders en doet dat aan de hand van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

 


.

.

.

25 mei 2021,  Oude-Tonge

Inwoners en Dorpsraad Oude-Tonge zwaar teleurgesteld

De inwoners en dorpsraad zijn zwaar teleurgesteld in de gemeenteraad van Goeree Overflakkee.

Op donderdag 20 mei jl. is er een verklaring van geen bedenkingen afgegeven door de gemeenteraad, tegen de komst van een bioboardfabriek en composteerinrichting. Ondanks het bezwaarschrift en een petitie van 1100 handtekeningen was het niet genoeg voor de raad om de inwoners gerust te stellen en het verzoek tegen te houden. Naast de grote hoeveelheid kassen, windmolens, staalslakken en hennepteelt, krijgt Oude-Tonge nu blijkbaar ook een industrieterrein.

De dorpsraad heeft vragen gesteld waarop nog geen antwoorden zijn gegeven.

Wij vragen ons dus nog steeds af, waarom deze gemeente haar eigen beleid, om een milieucategorie van maximaal 2.1 te hanteren, zo makkelijk over boord gooit.

Wat is de reden om van het beleid een Groen Eiland te willen zijn met een slogan van Rust, Ruimte en Natuur te veranderen in windmolens en industrie? Daar is nog geen opheldering over gegeven

Door de stemming is duidelijk, dat de gemeenteraad niet luistert naar de inwoners, maar blijkbaar meer waarde hecht aan de plannen van grote bedrijven en investeerders.

Oude-Tonge, wordt dat nu het zwaarst getroffen dorp door gemeentelijk beleid?

Wij maken ons dan ook grote zorgen over de toename van stankoverlast en niet te vergeten over de infrastructuur. Dit bedrijf brengt een grote toename van vrachtvervoer met zich mee en daarnaast zijn er ook al plannen om op het terrein nog een enorm groot distributiecentrum te realiseren.

Wij zouden heel graag van de voorstemmers willen horen, want hun motivatie is geweest om deze keuze te maken, want wij, en de inwoners  begrijpen dit niet.

Dorpsraad Oude-Tonge zal de komende weken benutten om te kijken wat zij nog kunnen in deze.

 


.

.

.

15 mei 2021,  Oude-Tonge

Betreft: Open brief ontwikkeling bedrijventerrein Oude-Tonge

Geachte lezer,

Naar aanleiding van het voornemen een Bioboard fabriek te vestigen op het bedrijventerrein in Oude-Tonge stuitten wij als Dorpsraad op een aantal ontwikkelingen aldaar die ons ernstig zorgen baren. In een eerdere brief gericht aan de gemeenteraad hebben wij onze zorgen al gedeeld aangaande genoemde fabriek. Echter, ons inziens is het probleem veel groter dan dat. Immers in het geval dat deze fabriek geen doorgang zal vinden: wat staat ons dan te wachten? Er zijn al stemmen die de komst van een waterstoffabriek aankondigen. Dat heeft ertoe geleid dat wij ons hebben verdiept in het ontstaan van het bedrijventerrein en de ontwikkeling tot nu. Dit roept bij ons een aantal prangende vragen op.

Het bedrijventerrein is onder regie van de gemeente (toen: Oostflakkee) ontstaan. In het bestemmingsplan is er duidelijk een aantal beperkende criteria opgesteld omtrent o.a. milieucategorie, oppervlakte en hoogte die kristalhelder maken dat het beleid en het bestemmingsplan ervoor zorg zullen dragen dat het hier zal gaan om een bedrijventerrein passend bij een dorp, met een weinig belastend karakter.

In de huidige situatie zien wij dat er inmiddels bedrijven zijn gevestigd waarvoor deze beperkende regels duidelijk geen rol hebben gespeeld en spreekt men vaak niet meer over een bedrijventerrein maar horen we geregeld industrieterrein.  De huidige gemeente heeft op enig moment vergunning verleend voor de vestiging. Hoezeer wij ook hebben gezocht in de voor ons toegankelijke documenten: het blijft een raadsel wie daar, op welk moment toe besloten hebben. Laat staan wat daar op dat moment de motivatie was om dit toe te staan. Wij willen daar dan ook graag opheldering over van de gemeente. Immers schept deze ontwikkeling een precedent voor andere bedrijven.

Daarnaast zal bij de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein, op welke wijze dan ook, gekeken moeten worden naar de infrastructuur. Het verbaast ons dat de gemeente hier zo laconiek mee om lijkt te gaan. Een aantal mensen in het dorp maakt zich hard voor een leuker kaaiplein en dan is o.a. infrastructuur voor de gemeente een reden om dit tegen te houden omdat het grotere geheel bekeken dient te worden. Zelfs wanneer een bedrijf wat al aanwezig is op het terrein aankondigt hier een distributiecentrum te willen vestigen, kijken we nog wel eens als het gerealiseerd is.

Dit maakt dat wij ons afvragen: Welk beleid hanteert de gemeente nu? Wanneer is het beleid een Groen Eiland te willen zijn met een slogan van Rust, Ruimte en Natuur veranderd in windmolens en industrie?

Samengevat:

Gemeente wees helder: Welk beleid wilt u voeren? Luister naar uw inwoners, want deze groei gaat ten koste van hen. Zij zijn het die u vertegenwoordigt. Niet de grote bedrijven of investeerders.

 

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw reactie;

Dorpsraad Oude-Tonge

 


.

.

.

Correctie:

In eerdere berichtgeving over de fabriek hebben wij gemeld dat het gaat om een bioboardfabriek en mestvergisting. Dit laatste moet zijn: Compostering van organisch materiaal en verwerking van dierlijk mest.

Dit willen wij bij deze rechtzetten om misverstanden te voorkomen!

De impact op het dorp is echter gelijk, zoals eerder gemeld, wat betreft de horizonvervuiling (er komen silo’s en twee schoorstenen van 22 meter hoog) de stank/geuroverlast en ook de toename van vrachtverkeer.

De compostering valt onder milieucategorie 5 ipv huidige toegestane 3. (Ter vergelijking: raffinaderijen vallen in categorie 6)

Ons bezwaar is dan ook vooral gericht op dit onderdeel.

Dorpsraad Oude-Tonge


.

.

.

DIT OOK NOG!!!

Dit komt ook in Oude-Tonge als de gemeenteraad aanstaande donderdag de verklaring van geen bezwaar afgeeft.

Dan hoeft er geen wijziging van het bestemmingsplan plaats te vinden.

Zo’n fabriek veroorzaakt niet alleen stank, maar ook horizonvervuiling en een enorme toename van vrachtverkeer.  En toch wil men dit laten gebeuren. (Volgens wethouder Markwat een snelle manier om de staalslakken toe te dekken, EilandenNieuws 2/4/21)

Ons bezwaar is onderweg.

We hopen dat er genoeg partijen en raadsleden zijn die niet meestemmen met dit belachelijke plan wat eerder thuishoort in Pernis dan in landelijk gebied. Dat er eens de kant van de bevolking wordt gekozen( waar men voor aangesteld is)

https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/wakker-worden-met-de-stank-van-rubber-in-sterksel-zien-ze-nog-een-mestvergister-niet-zitten~a51c0e7f5/

 


.

.

.

IGO:

Vraag en antwoord bij ontwikkelingen grond staalslakken bedrijventerrein Oude-Tonge

Op de redactie kwamen veel vragen over de staalslakken binnen en deze vragen hebben we doorgezet naar de gemeente Goeree-Overflakkee. We kregen geen vragen binnen voor de andere betrokken partijen. Dit, naar alle waarschijnlijkheid, omdat zoals één van de vragenstellers het verwoorde, de gemeente eindverantwoordelijk is voor haar eigen inwoners

Onderstaande link vindt u het gehele bericht;

https://igo.nl/nieuws/actueel/artikel/28864/Vraag-en-antwoord-bij-ontwikkelingen-grond-staalslakken-bedrijventerrein-Oostflakkee

 


.

.

.

Herdenking

Zoals ieder jaar heeft de Dorpsraad namens alle inwoners van Oude-Tonge een krans gelegd bij de watersnoodramp begraafplaats ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de watersnoodramp van 1 februari 1953.

 


.

.

.

Gezamenlijke reactie

Samen met de Dorpsraad van Nieuwe -Tonge hebben wij gereageerd op dit bericht:

https://www.eilandennieuws.nl/nieuws/algemeen/9443/windmolendiscussie-weer-helemaal-op-gang

 

 


__________________________________

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 Dorpsraad Oude-Tonge