Laatste nieuws

Correctie:

In eerdere berichtgeving over de fabriek hebben wij gemeld dat het gaat om een bioboardfabriek en mestvergisting. Dit laatste moet zijn: Compostering van organisch materiaal en verwerking van dierlijk mest.

Dit willen wij bij deze rechtzetten om misverstanden te voorkomen!

De impact op het dorp is echter gelijk, zoals eerder gemeld, wat betreft de horizonvervuiling (er komen silo’s en twee schoorstenen van 22 meter hoog) de stank/geuroverlast en ook de toename van vrachtverkeer.

De compostering valt onder milieucategorie 5 ipv huidige toegestane 3. (Ter vergelijking: raffinaderijen vallen in categorie 6)

Ons bezwaar is dan ook vooral gericht op dit onderdeel.

Dorpsraad Oude-Tonge


DIT OOK NOG!!!

Dit komt ook in Oude-Tonge als de gemeenteraad aanstaande donderdag de verklaring van geen bezwaar afgeeft.

Dan hoeft er geen wijziging van het bestemmingsplan plaats te vinden.

Zo’n fabriek veroorzaakt niet alleen stank, maar ook horizonvervuiling en een enorme toename van vrachtverkeer.  En toch wil men dit laten gebeuren. (Volgens wethouder Markwat een snelle manier om de staalslakken toe te dekken, EilandenNieuws 2/4/21)

Ons bezwaar is onderweg.

We hopen dat er genoeg partijen en raadsleden zijn die niet meestemmen met dit belachelijke plan wat eerder thuishoort in Pernis dan in landelijk gebied. Dat er eens de kant van de bevolking wordt gekozen( waar men voor aangesteld is)

https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/wakker-worden-met-de-stank-van-rubber-in-sterksel-zien-ze-nog-een-mestvergister-niet-zitten~a51c0e7f5/

 


IGO:

Vraag en antwoord bij ontwikkelingen grond staalslakken bedrijventerrein Oude-Tonge

Op de redactie kwamen veel vragen over de staalslakken binnen en deze vragen hebben we doorgezet naar de gemeente Goeree-Overflakkee. We kregen geen vragen binnen voor de andere betrokken partijen. Dit, naar alle waarschijnlijkheid, omdat zoals één van de vragenstellers het verwoorde, de gemeente eindverantwoordelijk is voor haar eigen inwoners

Onderstaande link vindt u het gehele bericht;

https://igo.nl/nieuws/actueel/artikel/28864/Vraag-en-antwoord-bij-ontwikkelingen-grond-staalslakken-bedrijventerrein-Oostflakkee

 


Zoals ieder jaar heeft de Dorpsraad namens alle inwoners van Oude-Tonge een krans gelegd bij de watersnoodramp begraafplaats ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de watersnoodramp van 1 februari 1953.

 


 

Samen met de Dorpsraad van Nieuwe -Tonge hebben wij gereageerd op dit bericht:

https://www.eilandennieuws.nl/nieuws/algemeen/9443/windmolendiscussie-weer-helemaal-op-gang

 

 


__________________________________

 

👛💰💳💰💳👛💰👛💰💳👛💰💳👛💰💳👛👛💰💳👛💰💳👛💰💳👛💰💳👛💰💳

Penningmeester gezocht

Onze penningmeester heeft helaas aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn.

De dorpsraad is dus op zoek naar een opvolger.

Ben jij of ken jij iemand, die zich graag in wil zetten voor het dorp en daarbij ook nog verstand heeft van geldzaken? Dan nodigen wij je van harte uit om ons bestuur te versterken.

Delen wordt gewaardeerd! !!

Meer informatie bij voorzitter Ben Musters: ben@dorpsraadoudetonge.nl of 06 46635173

💳💰👛💳💰👛💳💰👛💳💰👛💳💰👛💳💰👛💳💰👛💳💰👛💳💰👛💳💰👛💳💰👛💳💰👛💳💰

 

 

 

 

Copyright © 2021 Dorpsraad Oude-Tonge