Laatste nieuws

Terugblik nieuwsberichten 2021      Terugblik nieuwsberichten 2022

 

 

 

 

 

 

 

29 november 2023, Kerstmiddag

30 september 2023, terugblik watersnood ramp

25 september 2023,  Pmd iedere week aan de straat

18 september 2023,  Bericht van de bridgeclub

22 september 2023,  ASVO toneel avond

9 september 2023,  Monumentendag

10 juli 2023,  Vakantie info

9 juli 2023,  info over subsidie aanvraag

12 & 13 Juli 2023, Tel maar mee

17 juni 2023,   Nature life

3 juni 2023,  Fanfare Vooruit op 8 juni

31 mei 2023, Bericht van het ouderenwerk

24 mei 2023, dinsdag 30 mei t/m vrijdag 2 juni Avond4daagse Oude Tonge 2023

24 mei 2023, Koren festival Oude Tonge

20 mei 2023,  Kom jij ook muziek maken

10 mei 2023, Grote Rommelmarkt & Veiling op 2 en 3 juni

9 mei 2023, Open vacature bij Dorpsraad

21 april 2023, Go Jump & Play op woensdag 3 mei 2023

7 april 2023, Uitslag enquête

5 april 2023, Paasmiddag

18 maart 2023, Dorpsraad Oude-Tonge organiseert verenigingsmarkt

15 maart 2023, een gezellige Bingomiddag

18 maart 2023, Niks te doen

25 maart 2023, Sax’A’ Holic & Duo Voci nodigen u uit

18 maart 2023, Verenigingsmarkt

22 februari 2023, Bericht van het ouderenwerk

1 februari 2023,  70 jaar na de ramp

Aanmelden voor Verenigingsdag tot 15 februari

18 januari 2023, Proost op het nieuwe jaar met een Bingo middag


.

 

KERSTMIDDAG 2023
De Plaatselijke Commissie v.d. Stichting ZIJN organiseert op woensdag 20 december een kerstmiddag voor 55+ met optreden van koor St.Cecilia met kerstliedjes. De middag wordt afgesloten met een heerlijk buffet.
Locatie: Dienstencentrum, Bernhardstraat 27.
De middag begint om 14.00 uur. De kosten zijn € 17,50
Opgeven kan tot 13 december dmv een envelop met naam, telefoonnummer en €17,50 te deponeren in de brievenbus bij Nel Vervloed, Beatrixstraat 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

 

 

 

 

Terugblik

We lopen door Oude-Tonge en gaan terug naar de nacht van 1 februari 1953. Het stormt hard, maar het dorp is in diepe rust. Wat niemand verwacht, gebeurt toch. De dijken breken en het water stroomt van drie kanten tegelijk met volle kracht het dorp in. Wat volgt is een rampnacht, die bij de mensen die het overleven in het geheugen gegrift staat. Tijdens deze Podwalk van 4,3 km hoor je wat zij meemaakten.

Kijk voor meer informatie en het downloaden van de Podwalk op https://bit.ly/44YLBZq

 

 

 

 

 

 


.    BRON:  Eilandennieuws 22 september 2023

Dit is dus straks niet meer mogelijk: pmd-zakken in containers dumpen. (Foto: RAD)

GOEREE-OVERFLAKKEE – Uitstel van omgekeerd inzamelen met behulp van ondergrondse containers, pmd-zakken die wekelijks worden opgehaald, restafvalcontainers die een keer per vier weken worden geleegd en pmd-containers die uit het straatbeeld verdwijnen. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen die het college van B en W wil doorvoeren bij de afvalinzameling, zo blijkt uit een voorstel dat binnenkort door het college aan de raad zal worden voorgelegd.

Door Gert Klok

Eerst maar eens het omgekeerd inzamelen, want hoe zat dat ook alweer? Het idee is om afval te scheiden op ‘grondstof’. Dat doen we nu al door pmd-zakken aan de straat te zetten, gft-afval in de ‘groene’ container te gooien en papier en karton in de blauwe container. Wat overblijft, het restafval dus, gaat in de grijze container. De laatste stap voor de invoering van het omgekeerd inzamelen van afval is het verdwijnen van de restafvalcontainer en het plaatsen van een groot aantal ondergrondse restafvalcontainers. Inwoners moeten dan per vuilniszak restafval gaan betalen en de containers worden bediend middels een pasjessysteem.

Die stap is in het collegevoorstel dus voorlopig uitgesteld. Dat heeft als belangrijkste oorzaak een verwachte kostenstijging. “Het college is van mening dat het momenteel nog te vroeg is voor het scenario Omgekeerd Inzamelen. De wereld ziet er anders uit dan ten tijde van het opstellen van het Grondstoffenbeleidsplan (GBP). De milieuresultaten zijn boven verwachting goed terwijl de prijzen voor (ondergrondse) verzamelcontainers fors zijn gestegen. In het huidige economische klimaat zou de implementatie van Omgekeerd Inzamelen leiden tot een stijging van de kosten. Ten tijde van het opstellen van het GBP werd nog op een reductie van de kosten gerekend.”

Ook pmd en ander afval naast een container kan straks niet meer, aangezien alle containers uit het straatbeeld verdwijnen.

 

Kosten

Dat neemt niet weg dat er wel uitdagingen liggen, bijvoorbeeld bij het restafval. Want eens in de twee weken zorgt al voor stinkende containers voor de deur of in de tuin, straks wordt het restafval nog maar eens per vier weken opgehaald. Dat heeft volgens het college alles te maken met het beheersbaar houden van de kosten en het feit dat de nieuwe manier van afval inzamelen zijn vruchten afwerpt. “De intentie is om de voertuigen die vrijkomen door de lagere inzamelfrequentie voor restafval in te zetten voor de inzameling van pmd. Zo blijven de kosten beheersbaar”, aldus verantwoordelijk wethouder Daan Markwat in een toelichting. Er wordt daarbij dus geen onderscheid gemaakt tussen de zomer- of winterperiode. “Wanneer in de zomerperiode vaker wordt ingezameld, betekent dit meerkosten en dus een hogere afvalstoffenheffing. Een gemiddeld huishouden bood de container in 2022 bijna acht keer aan. We verwachten dan ook niet dat de lagere frequentie van dertien keer per jaar voor problemen zal zorgen.”

Ergernis

Restafval naar een keer per vier weken zorgt dus vermoedelijk voor extra schoonmaakacties van de container bij veel zonneschijn. Daar tegenover staat dat de pmd-zakken straks elke week worden opgehaald. Dat is onmiskenbaar een verbetering, zeker als je ziet dat men nog wel eens ‘moeite’ heeft met het tijdig aan de weg hangen van de pmd-zakken of dit doet zonder rekening te houden met de dag waarop de zakken worden opgehaald. Bovendien levert de huidige frequentie op verschillende locaties een enorme berg aan pmd-zakken op die niet ‘vast’ liggen of hangen. Op dagen met veel wind waait het plastic dan soms door de straten. Uit bewonersonderzoek en de binnengekomen meldingen blijkt volgens de gemeente ook dat het belangrijkste punt van aandacht de inzameling van pmd is. “Bewoners storen zich aan te vroeg (aan de pmd-haken) opgehangen zakken en aan afval dat naast de pmd-verzamelcontainers is geplaatst.”

Wethouder Daan Markwat eind 2022 bij een van de drie nieuwe ondergrondse pmd-containers in Middelharnis. Zowel de bovengrondse als de ondergrondse pmd-containers gaan uit het straatbeeld verdwijnen. (Foto: RAD)

Daar komt nog iets anders bij en is precies de reden dat de pmd-containers uit het straatbeeld gaan verdwijnen. Markwat licht toe: “Het pmd uit de verzamelcontainers is van zeer slechte kwaliteit. In 2022 werd gemiddeld 1,6 procent (30 ton) van de bij de verwerker aangeleverde vrachten pmd, na de eerste visuele inspectie, afgekeurd. Deze afkeur komt volledig uit de routes van pmd-verzamelcontainers. Bij de huis aan huis inzameling van pmd is geen afkeur bekend.” Wat betreft het college zijn de verzamelcontainers overbodig wanneer pmd-zakken wekelijks aan huis worden ingezameld. “De ervaring in de Hoeksche Waard leert dat het verhogen van de inzamelfrequentie voor pmd in combinatie met het afvoeren van de pmd-verzamelcontainers werkt. Waar de pmd-inzameling op Goeree-Overflakkee als hét pijnpunt wordt ervaren, is dit in de Hoeksche Waard volgens de bewonersonderzoeken geen aandachtspunt meer.”

Niet voor niets

Bij de eerste evaluatie van deze nieuwe manier van inzamelen bleek dat Goeree-Overflakkee een grote stap had gezet. De hoeveelheid gescheiden afval steeg flink, terwijl het restafval fors werd gereduceerd. Dat was ook wel nodig, want het eiland was in de regio in dat opzicht ‘het slechtste jongetje van de klas’. En nee, het afval komt niet uiteindelijk allemaal weer op een grote hoop terecht, dat is echt een fabel en al heel vaak ontkracht. Gescheiden afval wordt gescheiden verwerkt en waar mogelijk gerecycled. Restafval kost daarbij het meeste geld om te verwerken, dus hoe minder restafval, hoe beter voor de portemonnee. We doen het dus zeker niet voor niets.

Over de exacte financiële gevolgen van de voorgestelde wijzigingen kan de wethouder nog niet veel zeggen, maar het doel is duidelijk: “Uiteindelijk moeten de voorgestelde maatregelen leiden tot een lichte kostendaling. In het raadsvoorstel dat begin oktober naar de raad gaat wordt dit nader toegelicht.”

De eerste wijzigingen gaan in per 1 januari 2024, maar de gemeente benadrukt dat niet alle aanpassingen tegelijkertijd doorgevoerd zullen worden. Welke wijzigingen wanneer worden doorgevoerd, zal later duidelijk worden.

 

 


.

Bericht van de bridgeclub

Start cursus voor beginners

Lijkt het je leuk om te leren bridgen? Dit is je kans
De bridgeclub speelt elke woensdagavond in de Grutterswei en de beginnerscursus begint op maandag 18 september om 19.30-22.00, duurt 12 maandagen en kost €100,-.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

ASVO toneelavond met “Alles Waard”

De Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee organiseert in samenwerking met de toneelgroep “Alles Waard” uit Mookhoek in de Hoekse Waard een toneelavond in de Grutterswei in Oude-Tonge.

“De Geweldige Dokter Paul”. Een klucht in 3 bedrijven door Henk Roede.
Nu dokter Van Meulen met pensioen is, staat dokter Paul te trappelen om de dierenartsenpraktijk over te nemen.
Maar al snel komt dokter Paul erachter dat Van Meulen er wat bij kluste wat ethisch niet helemaal verantwoord is. Mensen in het dorp hebben geen moeite met deze illegale praktijken, maar zal dokter Paul hierin meegaan?

De voorstelling is op Vrijdag 22 september 2023 in de Grutterswei, Willemstraat 14, 3255 BS Oude-Tonge. De avond begint om 20.00 uur. Zaal open 19.15 uur. Toegangsprijs €12,50. Zowel voor leden als niet-leden. Iedereen is welkom.
Aanmelden bij Herman Zonneveld per e-mail: h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch 0187-630098 voor vrijdag 15 september.
Betaling gelieve over te maken vòòr 18 september 2023 op bankrekening: NL22 RABO 03146579 59 t.n.v. Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee.

De avond is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Dorpsraad Oude-Tonge en wordt afgesloten met een verloting

 

 

 

 

 


.

 

Op zaterdag 9 september is het weer ‘ Open Monumentendag’. In ons dorp zijn van 10-16 uur diverse gebouwen geopend voor het publiek. Molen De Korenbloem, de Hervormde Kerk in de Ring en de RK kerk in de Nieuwstraat. Dit laatste gebouw bestaat dit jaar 125 jaar en dus is er een expositie over de geschiedenis van deze periode. Verder is ook de oude begraafplaats geopend voor het publiek. Rondleidingen na aanmelding. Zie eerder bericht.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Beste dorpsgenoten

De zomervakantie staat voor de deur en ook de dorpsraad gaat genieten van de vakantie.
We blikken nog even terug op het afgelopen halfjaar.
We kijken terug op een mooie en plechtige herdenking van de watersnoodramp, waarbij ook Prinses Beatrix aanwezig was. Hetzelfde geldt voor de dodenherdenking. Aan beide gelegenheden hebben we als dorpsraad een bescheiden bijdrage kunnen leveren.

Inmiddels is er ook hard gewerkt aan de watersnoodwandelroute. ( Niet te verwarren met de podcast van de NOS) Er zijn nu 14 bordjes met QR codes te vinden in ons dorp en er wordt nog hard gewerkt aan meerdere punten in het dorp. Heeft u de route nog niet gelopen? Begin er eens aan. De route start bij het speciaal hiervoor geplaatste paneel bij de rampbegraafplaats. Het is de moeite waard.

We hadden u al bericht over de fitnessroute in het bos bij de Koepel. Daar zijn nu ook de bordjes met bewegwijzering geplaatst. De route is geschikt voor jong en oud. Bij elk apparaat vindt u een bord met instructies. Het is een laagdrempelige manier om ongestoord in een mooie omgeving in eigen tempo sportief bezig te zijn.

In maart organiseerden wij voor de tweede maal een verenigingsdag om iedereen kennis te laten maken met de activiteiten in ons dorp. Veel plaatselijke verenigingen, organisaties en kerken waren hierbij aanwezig. Het was een goed bezochte en gezellige dag. Hartelijk dank aan alle deelnemers en bezoekers.

Het bericht over de vervuiling door staalslakken heeft veel beroering veroorzaakt omtrent de gezondheidsrisico’s. Als dorpsraad hadden wij al meerdere malen hierover aan de bel getrokken. Ook nu hebben we weer schriftelijke vragen gesteld aan betrokken instanties. Er is ons medegedeeld dat de betreffende sloot is afgedamd en dat de vervuiling niet in omliggende wateren is terecht gekomen. Helaas stelt ons dat nog niet helemaal gerust, gezien berichten elders in het land, waar ze dezelfde ervaring hebben. Dus we blijven de vinger aan de pols houden.

Na ruim zeven jaar is er dan eindelijk een begin gemaakt met het ontwikkelen van senioren appartementen in het voormalig gemeentehuis. We hopen dat deze plannen nu ononderbroken door zullen gaan. Er is al veel belangstelling voor de appartementen.

De gepresenteerde plannen voor het Kaaiplein en Molendijk zijn wat vertraagd. Men is nog bezig met de aanbesteding. Ook wordt een aantal knelpunten nog nader bekeken. Zodra er meer bekend is wordt dat voorgelegd aan de werkgroep.

Er is een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de bouw van een waterstoftankstation bij Greenpoint. Enkele weken geleden was hierover een informatieavond in de Grutterswei. Het is nog niet helemaal duidelijk of er ook een fabriek komt, nu Stad ah Haringvliet groen licht heeft gegeven voor aardgasvrij.

Vorige week mochten we een cheque van het windfonds in ontvangst nemen tbv de hanging baskets in ons dorp. Jenny Snijder heeft hier weer voor gezorgd. Hartelijk dank daarvoor.

Inmiddels zijn we ook bijgepraat over bouwplannen op het voormalig campingterrein en de hoek Capelleweg/Mercuriusstraat. Zodra we hier wat over kunnen delen, zullen wij dat doen.

In december zullen we weer een huis aan huis nieuwsbrief bezorgen. Vanwege de kosten en de tijd, die het maken in beslag neemt, kiezen we ervoor dit eenmaal per jaar te doen.

Bovenstaand bericht wordt ook geplaatst op onze website
www.dorpsraadoudetonge.nl

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe. Elders of gewoon in ons eigen Oude -Tonge.

 

 


.

Bericht aan verenigingen en organisaties

Wij vragen verenigingen en organisaties die in 2024 een activiteit willen organiseren, om VOOR 1 oktober de aanvraag voor een financiële bijdrage in te dienen.

De dorpsraad krijgt hiervoor een vast bedrag per jaar en dat willen we zo eerlijk mogelijk verdelen. We merken dat veel organisaties pas kort voor de activiteit een aanvraag doen. Dan kan het dus gebeuren dat de pot bijna leeg is.
Aangezien wij in oktober de begroting voor 2024 moeten samenstellen, is het handig, als we weten wat er verdeeld moet worden.

Er zijn wat voorwaarden aan verbonden.
De activiteiten moeten voor een breed publiek toegankelijk zijn ( dus bijvoorbeeld niet alleen voor leden)
Men dient ook zelf te zorgen voor financiële middelen.

Voor grote bedragen kan een beroep worden gedaan op rechtstreekse subsidie vanuit de gemeente middels ‘maatschappelijke initiatieven project subsidie ‘ ( mips).

 

 


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

 

EEN AVONTUURLIJK CONCERT
Op 17 juni hoop ik weer een concert te geven. Dit keer op het bijzondere Seifert orgel van de RK Oude Tonge!
Welkom, toegang gratis!

Op het programma o.a. een spannend verhaal over de natuur wat uitgebeeld gaat worden in muziek. Improvisaties over bekende liederen en vrije werken.

Ik heb er zin in!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

Fanfare Vooruit geeft
Donderdagavond 8 juni 19.00 uur
Concert op de Kaai in Oude-Tonge

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Bericht van het ouderenwerk

HIGH TEA

De Pl. Commissie v.d. Stichting ZIJN te Oude Tonge organiseert op woensdag 21 juni een high tea als afsluiting van het seizoen.
De kosten van deze middag zijn €16,– U kunt zich opgeven door een envelop met naam, telefoonnummer en €16,– te deponeren in de
brievenbus bij Nel Vervloed, Bernhardstraat 3 Opgeven vóór 14 juni
De middag begint om 14.00 uur in het infocentrum, Bernhardstr.27

 

 

 

 


.

Avond4Daagse Oude-Tonge 2023

De avond 4-daagse zal dit jaar plaatsvinden van dinsdag 30 mei t/m vrijdag 2 juni.

Er kan deelgenomen worden aan een route van 3km of 7 km. Elke avond zijn er weer mooie routes uitgezet in en rondom Oude-Tonge. Daarnaast stellen een aantal plaatselijke ondernemers een versnapering voor onderweg tot hun beschikking.

Dit jaar zullen we starten en eindigen bij ’t Getij. Onder het toeziend ook van de oudere van Oude-Tonge zullen we daar 4 dagen vertrekken en eindigen. Met uiteraard op de laatste avond de Muzikale intocht vanaf de Kaai richting ’t Getij.
Wilt u mee doen dan kunt u zich nu al via de voorinschrijving aanmelden. Dit kan via bijgaande link. De kosten bij voorinschrijving zijn €3,-

Inschrijven is ook mogelijk op dinsdag 30 mei of woensdag 31 mei vanaf 18:00 bij ‘t getij

Deelname bij normale inschrijving € 4,- per persoon.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

 

 

 

 

 

 

 


.

 

 

 

Helaas wordt het voor ons bestuurslid Marc lastig om zijn inzet voor de dorpsraad te combineren met zijn nieuwe baan.
Dus zijn wij per 1 juni op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Draag je Oude -Tonge een warm hart toe en wil je je ( ook actief) inzetten voor een mooi leefbaar dorp, dan nodigen we je graag uit om je aan te melden. We vergaderen een keer per maand en verdere taken worden verdeeld al naar gelang de interesse van de leden. Wil je je aanmelden of meer informatie, doe dan een berichtje naar info@dorpsraadoudetonge.nl. Voor een goede afspiegeling van de inwoners hopen wij dat juist ook wat jongere dorpsgenoten zich willen aanmelden.

 

 


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

UITSLAG ENQUÊTE

Tijdens de verenigingsdag kon iedereen een enquête invullen over wat zaken die spelen in ons dorp. Veel deelnemers en bezoekers hebben hiervan gebruik gemaakt.

Het ging om de volgende onderwerpen:
-Accommodaties voor verenigingen
De meeste deelnemers zijn tevreden over de accommodatie die ze gebruiken. Er werd gepleit voor behoud van de Grutterswei als locatie voor sport, evenementen en bijeenkomsten. De accommodatie van DBGC voldoet volgens de invullers niet. Maar daar zijn inmiddels afspraken voor verbetering over gemaakt.
– Woningbouw
Volgens de invullers is er nog steeds behoefte aan betaalbare woningen voor starters en senioren. Er wordt nu nog teveel gebouwd in het duurdere segment. Bouwen naar vraag, was een veel genoemde opmerking. Maar ook, bouwen in meerdere prijsklasses, voor iedereen wat te kiezen.
– Verkeer in het dorp
Veel mensen gaven aan dat er punten van verbetering nodig zijn. Slechte trottoirs en straten werden genoemd en ook de drukte rondom de scholen. Verder was er veel kritiek op het afsluiten van de Molendijk en zijn er zorgen om de (smalle) doorgang langs het Kaaiplein. Ook de ontsluiting vd Molenpolder werd genoemd.
– Ontwikkeling bedrijventerrein
Het overgrote deel van de invullers gaf aan dat fabrieken in onze omgeving zeer onwenselijk zijn. Die horen op de Maasvlakte of Moerdijk en niet op het platteland nabij een dorp, zo werd meermaals gesteld. Verder werd aangegeven dat men vreest voor verkeer- en stankoverlast. Enkele andere mensen gaven aan, dat de fabrieken juist goed zullen zijn voor de werkgelegenheid.

Iedereen bedankt voor het invullen. Wij nemen de opmerkingen en suggesties mee in ons beleidsplan.

 

 


.

Paasmiddag

De Plaatselijke Commissie te Oude Tonge v.d. Stichting ZIJN organiseert op woensdag 5 april een gezellige Paasmiddag met
m.m.v. van “Die Mooie Molen”. Ze treden voor u op met Hollandse liedjes. Tevens krijgt u 2 kopjes koffie/thee met wat lekkers en nog
een drankje. De middag wordt besloten met een luxe broodmaaltijd en vooraf een kop heerlijke kippensoep. De prijs van deze middag is € 15,– U kunt zich opgeven d.m.v. een envelop te deponeren in de brievenbus van Nel Vervloed, Beatrixstraat 3 vóór 31 maart. De
middag begint om 14.00 uur en wordt gehouden in het infocentrum, Bernhardstraat 27.

 

 

 


.

 

Bron Eilandennieuws 14-3-2023

Dorpsraad Oude-Tonge organiseert verenigingsmarkt

di 14 mrt., 10:32

OUDE-TONGE – Op zaterdag 18 maart organiseert de Dorpsraad Oude-Tonge, in samenwerking met SRGO Grutterswei, voor de tweede keer een verenigingsmarkt. Een groot aantal verenigingen, organisaties en kerken uit het dorp presenteert zich deze dag aan de inwoners van Oude-Tonge en omstreken. Ook voor de kinderen is er een leuk programma. Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend binnen te lopen tussen 10.00 en 15.00 uur. De toegang is gratis.

Oude-Tonge kent een rijk verenigingsleven. Het is veelzijdiger dan veel inwoners vermoeden. Er valt namelijk genoeg te kiezen voor sportieve, muzikale en creatieve mensen, maar ook op het gebied van informatie en gezelligheid is er heel veel te doen. Voor zowel de jeugd, als voor de ouderen. Daarnaast telt Oude-Tonge diverse geloofsgemeenschappen en zijn er verschillende organisaties actief op het gebied van cultuur en welzijn. Een groot deel hiervan presenteert zich aanstaande zaterdag in de Grutterswei. Bezoekers kunnen zich laten informeren, inspireren en motiveren. Het is ook mogelijk om vrijblijvend mee te doen aan verschillende activiteiten. Gedurende de dag zijn er diverse muzikale optredens.

Kinderprogramma

Ook aan de kinderen is gedacht. Ze kunnen meedoen aan activiteiten in de sporthal en als ze willen hun overbodige spulletjes verkopen op de kleedjesmarkt. Vanaf 11.00 uur zijn de Vlinder Vriendjes aanwezig en kunnen ze zich laten schminken of een glitter tattoo laten zeten. Een kijkje nemen in een heuse ambulance is ook een mogelijkheid. Deze staat vanaf 14.00 uur geparkeerd nabij de Grutterswei.
Kortom een veelzijdige dag voor jong en oud. De kernwethouder van Oude-Tonge, Jaap Willem Eijkenduijn, zal het startschot geven, waarna om 10.00 uur de deuren open gaan voor het publiek. De organisatie nodigt iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen.

 


.

Bericht van het ouderenwerk

BINGOMIDDAG
De Plaatselijke Commissie te Oude Tonge van de Stichting ZIJN organiseert op woensdag 15 maart 2023 een gezellige Bingomiddag
voor 55+.
De middag begint om 14.00 uur, Bernhardstraat 27
Hierbij zijn leuke prijzen te winnen.
De prijs is € 5,– incl. 2 x koffie of thee
U hoeft zich niet aan te melden.

 

 

 


.

 

 

 

 

 

 


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

VERENIGINGSMARKT

Op zaterdag 18 maart van 10.00 -15.00 uur in de Grutterswei. Toegang gratis.

In Oude -Tonge is genoeg te doen. Voor jong en oud. Voor sportieve, muzikale, creatieve en gezellige mensen.
Een groot aantal verenigingen (maatschappelijke) organisaties en kerken uit Oude -Tonge presenteren zich op deze dag. Laat je informeren, inspireren, motiveren of doe vrijblijvend mee aan een activiteit.
Er zijn verschillende muzikale optredens en… kinderen kunnen zich laten schminken of een glitter tattoo laten zetten door Miranda van de
🦋 Vlinder Vriendjes. 🦋
Dus graag tot de 18e.

Kleedjesmarkt

Tijdens de verenigingsdag op 18 maart in de Grutterswei kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd hun overbodige spulletjes verkopen op de kleedjesmarkt.
Hiervoor wordt een speciale hoek gereserveerd, waar ook de Vlinder Vriendjes te vinden zijn. Een heuse kinderhoek dus
In verband met de indeling graag vooraf even aanmelden via info@dorpsraadoudetonge.nl

 

 


.

Bericht van het ouderenwerk

De Plaatselijke Commissie te Oude Tonge v.d. Stichting ZIJN organiseert op woensdag 22 februari een gezellige middag met
optreden van “De Geitenbreiers” met aan het eind v.d. middag een heerlijk stamppotten buffet. De kosten van deze middag bedragen € 15,–. U kunt zich opgeven door een envelop met naam, telefoonnummer en €15,– te deponeren in de brievenbus bij Nel
Vervloed, Beatrixstraat 3 vóór 18 februari
De middag wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27

 

 


.

Precies 70 jaar geleden was in Nederland de Watersnoodramp. Bij de ramp in 1953 kwamen 1.836 mensen om het leven. Vele huizen werden verwoest, tienduizenden dieren konden ook niet gered worden. Goeree-Overflakkee herdenkt dit jaar 70 jaar Watersnoodramp. Dat gebeurt met herdenkingen in 6 dorpen, op woensdag 1 februari.

In Oude-Tonge is ’s ochtends bij de herdenking Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden aanwezig. De herdenkingen zijn vrij toegankelijk.

Programma’s, activiteiten en actuele info vind je op onze speciale webpagina 👉 www.goeree-overflakkee.nl/70jaarnaderamp

📸 Herdenking 2022 in Oude-Tonge

 

Programma herdenking watersnoodramp

 

De herdenking is in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden. We vragen u op tijd aanwezig te zijn. Om 9.50 sluiten de deuren van de kerk en is de bedoeling dat de bezoekers binnen zijn. Aanmelden is niet nodig. De dienst is vrij toegankelijk.

De kerk heeft ruimte voor ongeveer 500 mensen. We kunnen in verband met veiligheidseisen niet meer mensen toestaan.

Programma

Herdenkingsdienst – R.K. kerk O.L.V. Hemelvaart, Nieuwstraat 8 Oude-Tonge

09.00 uur – Inloop

09.50 uur – Deuren kerk sluiten, voor ontvangst Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden

10.00 uur – Welkomstwoord door Wim Harteveld

10.05 uur – Muziekmoment Koor St. Cecilia

10.10 uur – Toespraak burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman

10.15 uur – Persoonlijk verhaal door Jo Tanis-Meijer

10.25 uur – Muziekmoment Duo Voci

10.30 uur – Toespraak Commissaris van de Koning, drs. Jaap Smit

10.35 uur – Verhaal door schoolkinderen en overhandiging werkstuk

10.50 uur – Einde herdenkingsdienst

11.00 uur – Stille tocht naar begraafplaats Heerendijk

Vervolg op begraafplaats Heerendijk

11.20 uur – Welkomstwoord door Wim Harteveld

11.21 uur – Kranslegging door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman en Commissaris van de Koning, drs. Jaap Smit

11.30 uur – Spelen van Taptoe door Marieke de Jong-Koppenaal, gevolgd door één minuut stilte

11.35 uur – Overige krans- en bloemleggingen

11.40 uur – Wandeling langs de graven

 

11.50 uur    Koffiemoment in hotel-restaurant Lely, Kaai 14

 

Parkeren

We hopen dat mensen uit de omgeving zo veel mogelijk lopend of op de fiets komen. Komt u met de auto? U kunt het beste parkeren op parkeerterrein Handelsterrein (tegenover Handelsterrein 1 voor uw navigatie). Vanaf daar loopt u richting de Haven, links naar de Kaai, naar de Molendijk en rechtsaf richting de kerk in de Nieuwstraat.

Op 1 februari van 8.00 tot 14.00 uur sluiten we een aantal wegen rond de kerk en de begraafplaats af. Om dwalen te voorkomen, adviseren we u gebruik te maken van de parkeerplaats aan het Handelsterrrein.

 

 


.

VERENIGINGSDAG

We hebben al wat aanmeldingen voor de vereningsdag op zaterdag 18 maart aanstaande in de Grutterswei. Tijdens deze dag kunnen alle verenigingen, instanties en kerken zich presenteren aan de inwoners van Oude -Tonge.
Dit kan middels een stand in de grote zaal of een ruimte in de sporthal.
Vanwege de afgelopen feestdagen hebben we gemeend om de inschrijfperiode te verlengen tot 15 februari.
Deelnemers kunnen zich aanmelden via
m.terhoeve@dorpsraadoudetonge.nl.
Deelname is geheel gratis.

 


.

 

 

BINGOMIDDAG

De Plaatselijke Commissie van de Stichting ZIJNorganiseert op woensdag 18 januari 2023 een gezellige Bingomiddag voor 55+.
De middag begint om 14.00 uur in de Bernhardstraat 27
Hierbij zijn leuke prijzen te winnen.
De prijs is € 5,– incl. 2 x koffie of thee
U hoeft zich niet aan te melden.

 

 


.

Bericht van het ouderenwerk

KERSTMIDDAG

De Plaatselijke Commissie te Oude Tonge v.d. Stichting ZIJN organiseert op woensdag 14 december een gezellige middagm.m.v. het Parochiekoor St. Cecilia.
In het Infocentrum Bernhardstraat 27, aanvang 14.00 uur.
Aan het eind v.d. middag is er een heerlijk buffet. De kosten van deze middag zijn € 12,–
Incl. koffie/thee met iets lekkers en een drankje.
U kunt zich opgeven bij Nel Vervloed, Beatrixstraat 3 . U doet
een envelop met naam, adres en telefoonnummer en € 12,– in haar brievenbus. Opgeven graag vóór 8 december.