Inwonersavond

 
Op 2 november organiseert de Dorpsraad een Bewonersavond om samen met de dorpsgemeenschap van gedachte te wisselen over de toekomst van ons dorp. Ook wethouder Trouwborst zal deze avond aanwezig zijn.
Iedereen is om 19.30 uur van harte welkom in het infocentrum van de Stichting Zijn aan de Bernhardstraat.

Opening meldpunt mogelijk ongewenste praktijken voormalige gemeente Oostflakkee

 

logo Meldpunt bestuurlijke integriteit

Sinds de start van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft de gemeenteraad regelmatig klachten en beschuldigingen ontvangen die onrechtmatigheden, niet-integer gedrag en/of een incorrecte (bestuurs)cultuur in de voormalige gemeente Oostflakkee suggereren. De gemeenteraad krijgt graag meer zicht op deze klachten en beschuldigingen, en de eventuele doorwerking van ongewenste praktijken in de huidige gemeente. De raad besloot daarom een inventariserend onderzoek te starten waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om mogelijk ongewenste praktijken te melden via een meldpunt.

Onderzoek

Op 21 mei besloot de gemeenteraad een begeleidingscommissie in te stellen met als opdracht om een inventariserend onderzoek te begeleiden naar kwesties, dossiers en/of gebeurtenissen die mogelijk een aanwijzing bevatten voor onrechtmatigheden, niet-integer gedrag en/of een incorrecte (bestuurs)cultuur. Het gaat hierbij om handelen op ambtelijk en bestuurlijk niveau in de voormalige gemeente Oostflakkee, het voormalig Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO) voor zover daarmee verband houdend, en de mogelijke doorwerking ervan in de gemeente Goeree-Overflakkee. Het onderzoek gaat terug tot en met 2010 en gaat niet in op lopende geschillen die in een gerechtelijke procedure zijn of mogelijk worden betrokken. Op 17 september stemde de raad in met de opdrachtverstrekking aan Berenschot Groep B.V. om dit onderzoek op onafhankelijke wijze uit te voeren. Het onderzoek heeft een verwachte looptijd van drie maanden.

Meldpunt

Ten behoeve van het onderzoek opent Berenschot een meldpunt om iedereen de gelegenheid te geven een melding te doen van ongewenste praktijken die binnen bovenstaande beschrijving vallen. Het meldpunt is geopend van 1 oktober tot en met 21 oktober. Een melding kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Berenschot behandelt alle meldingen die via dit meldpunt binnenkomen vertrouwelijk: zij rapporteren niet over de bron van de informatie. Anonieme meldingen worden echter niet geaccepteerd, omdat de onderzoekers van Berenschot de mogelijkheid moeten hebben om navraag te doen bij de melder.

Vragen

Aanvullende informatie over het onderzoek kunt u vinden in onderstaande documenten. Voor vragen over het meldpunt kunt u contact opnemen met Jeroen Mimpen, secretaris van de begeleidingscommissie. Hij is telefonisch bereikbaar via (0187) 47 51 95 en per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Subsidiebijeenkomst

Op 6 juli was er in de Grutterswei een informatieavond over de nieuwe subsidieregelingen voor verenigingen en Stichtingen. De afgevaardigden van de gemeente lieten weten, dat de huidige waarderingssubsidie per 1 januari zal vervallen en daarvoor in de plaats komen de kernsubsidie leefbaarheid en de projectsubsidie voor sport, cultuur en preventieve volksgezondheid. Het is helaas niet meer zo, dat elke vereniging een vast bedrag krijgt. Voortaan is er voor iedere kern is er een bedrag beschikbaar, maar dat moet wel georganiseerd worden. De dorpsraad heeft hierbij een coördinerende rol door middel van het opstellen van een, zoals men dat noemt, leefbaarheidsplan. Uiteraard vinden ook wij van de dorpsraad, dat er in ons dorp zoveel mogelijk grote en kleine verenigingen met een zeer uiteenlopend aanbod moeten blijven bestaan, maar wij zijn niet gemachtigd om het geld naar eigen willekeur te verdelen.
Verenigingen, Stichtingen en belangenorganisaties kunnen alleen een beroep doen op een bijdrage, als ze een activiteit organiseren, wat voor alle dorpsbewoners toegankelijk is en wat in samenwerking met of in samenspraak is met andere verenigingen. Kortom er moet in de toekomst veel worden samengewerkt en gecommuniceerd. Wij hopen dan ook op ieders steun en inbreng bij het opstellen van het leefbaarheidsplan voor ons dorp. Alleen samen kunnen we er wat moois van maken. Alle informatie over het nieuwe subsidiesysteem is te vinden op de site van de gemeente www.goeree-overflakkee.nl/subsidie.