Inwonersavond

 
Op 2 november organiseert de Dorpsraad een Bewonersavond om samen met de dorpsgemeenschap van gedachte te wisselen over de toekomst van ons dorp. Ook wethouder Trouwborst zal deze avond aanwezig zijn.
Iedereen is om 19.30 uur van harte welkom in het infocentrum van de Stichting Zijn aan de Bernhardstraat.