Bijdrage kosten

Het is mogelijk voor bepaalde evenementen een bijdrage in de kosten te krijgen. Deze evenementen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde zijn:

Voorwaarden:    


- De aanvraag moet betrekking hebben op een activiteit in het kader van leefbaarheid en sociale samenhang waar inwoners of organisaties uit Oude-Tonge gebruik van kunnen maken.
- Het initiatief is bedoeld voor een groep inwoners of bepaalde doelgroep
- Het initiatief heeft geen bezwaren voor de omgeving en wordt breed gedragen.

Het formulier om een bijdrage te vragen kunt u hier downloaden. Als pdf bestand.