Taakverdeling

Binnen de Dorpsraad Oude-Tonge zijn we gekomen tot een basis voor de verdeling binnen de verschillende terreinen.

Gebied Naam Naam  
Contact Gemeente en bestuurlijk overleg Dagelijks bestuur    
Windfonds   H.Bos (Commissielid)
Groen kwaliteitsplan B. Musters Y. Verbiest  
Denktank Grutterswei M. Terhoeve A.L. van Maurik  
Kunst en Cultuur   B. Musters  
Ouderen, Jongeren en zorg Y. Verbiest L. Bos  

 

Doel

Artikel 2 van onze statuten bevat ons doel, namelijk,

  1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de bewoners van de dorpskern Oude-Tonge en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Het vervolg van dit artikel geeft aan hoe we dit kunnen doen. Een opsomming hiervan:

  • een brug vormen tussen bewoners en Gemeente Goeree-Overflakkee
  • het signaleren van ideeen, wensen en problemen van de bevolking
  • gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Gemeente Goeree-Overflakkee
  • beoordelen van de beleidsplannen van de Gemeente
  • het verkrijgen van gelden voor deze diverse activiteiren
  • het organiseren en/of doen organiseren voor het verkrijgen van gelden
  • en tenslotte alle andere wettige en geoorloofde middelen.

 

De visie is verder uitgewerkt in het Dorpsplan. Daarnaast is het leefbaarheidsplan 2017 toegevoegd.